Použitie evolučných algoritmov v interiérovom dizajne


Diplomová práca

Mária Šarkanová

Diplomový vedúci: Mgr. Ján Habdák

Cieľ práce:

Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť reprezentáciu problému pre genetický algoritmus a implementovať genetický algoritmus používajúci danú reprezentáciu. Pomocou tohto algoritmu som sa pokúsila vyvíjať stoly a stoličky.

O programe

Program je napísaný v prostredí Borland C++, verzia 6.0.
Na korektné spustenie programu sú potrebné súbory dizajn.exe, dizajn.ini a adresár image so súbormi doska1.bmp, dlazkatm1.bmp a plocha1.bmp.

Spustenie programu

Program je spustiteľný v prostredí operačného systému Windows.
Na spustenie programu je potrebné prekopírovať súbory dizajn.exe, dizajn.ini a adresár image na disk a vo vlastnostiach súborov odznačiť vlastnosť len na čítanie. Bez tejto zmeny nie je možné ukladať nové nastavenia v programe.

Texty

Text diplomovej práce: diplomovka.pdf
Text dodatku k diplomovej práci (manuál k programu): dodatok.pdf

Program

Súbory potrebné na spustenie programu sa nachádzajú v adresári program.
K programu je k dispozícii dokumentácia.
Zdrojové texty sa nachádzajú v adresári zdrojovy kod.
V adresári stolicky sa nachádzajú uložené niektoré vyvinuté stoly aj stoličky.